gg_111524285827722676586
  • Cờ tướng: Số trận: 10414, Thắng: 6210, Thua: 3941, Điểm: 1517
  • Cờ úp: Số trận: 3106, Thắng: 1633, Thua: 1472, Điểm: 1495

Các trận gần đây của gg_111524285827722676586