gg_111961572449150925132
  • Cờ tướng: Số trận: 441, Thắng: 229, Thua: 208, Điểm: 1463
  • Cờ úp: Số trận: 3620, Thắng: 1778, Thua: 1841, Điểm: 1499

Các trận gần đây của gg_111961572449150925132