gg_112011247494496709799
  • Cờ tướng: Số trận: 1879, Thắng: 1006, Thua: 838, Điểm: 1444
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1388

Các trận gần đây của gg_112011247494496709799