gg_112011247494496709799
  • Cờ tướng: Số trận: 3728, Thắng: 1938, Thua: 1681, Điểm: 1560
  • Cờ úp: Số trận: 104, Thắng: 35, Thua: 69, Điểm: 1210

Các trận gần đây của gg_112011247494496709799