gg_112169651504079308033
  • Cờ úp: Số trận: 109, Thắng: 69, Thua: 40, Điểm: 1575
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400