gg_112203635787686699360
  • Cờ úp: Số trận: 1226, Thắng: 627, Thua: 597, Điểm: 1523
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_112203635787686699360