gg_112271649347387800857
  • Cờ tướng: Số trận: 941, Thắng: 477, Thua: 457, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_112271649347387800857