gg_112418649714560761870
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1384
  • Cờ úp: Số trận: 203, Thắng: 94, Thua: 109, Điểm: 1501

Các trận gần đây của gg_112418649714560761870