gg_112555137716807054711
  • Cờ tướng: Số trận: 1117, Thắng: 657, Thua: 448, Điểm: 1685
  • Cờ úp: Số trận: 5, Thắng: 0, Thua: 5, Điểm: 1329

Các trận gần đây của gg_112555137716807054711