gg_112776560583567497521
  • Cờ úp: Số trận: 1191, Thắng: 627, Thua: 555, Điểm: 1858
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_112776560583567497521