gg_112776560583567497521
  • Cờ úp: Số trận: 1211, Thắng: 638, Thua: 564, Điểm: 1871
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_112776560583567497521