gg_112789092712143573110
  • Cờ tướng: Số trận: 65, Thắng: 43, Thua: 22, Điểm: 1718
  • Cờ úp: Số trận: 332, Thắng: 191, Thua: 139, Điểm: 1580

Các trận gần đây của gg_112789092712143573110