gg_112967513085364461410
  • Cờ tướng: Số trận: 564, Thắng: 300, Thua: 264, Điểm: 1383
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_112967513085364461410