gg_113097297789214728134
  • Cờ tướng: Số trận: 79, Thắng: 47, Thua: 29, Điểm: 1463
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_113097297789214728134