gg_113136441601325119045
  • Cờ tướng: Số trận: 10, Thắng: 2, Thua: 8, Điểm: 1387
  • Cờ úp: Số trận: 1314, Thắng: 702, Thua: 611, Điểm: 1480

Các trận gần đây của gg_113136441601325119045