gg_113243552042502228163
  • Cờ úp: Số trận: 1433, Thắng: 816, Thua: 612, Điểm: 1832
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_113243552042502228163