gg_113251474603699872970
  • Cờ tướng: Số trận: 837, Thắng: 468, Thua: 366, Điểm: 1386
  • Cờ úp: Số trận: 344, Thắng: 171, Thua: 173, Điểm: 1733

Các trận gần đây của gg_113251474603699872970