gg_114050657573916099588
  • Cờ tướng: Số trận: 3248, Thắng: 2258, Thua: 873, Điểm: 1734
  • Cờ úp: Số trận: 114, Thắng: 67, Thua: 47, Điểm: 1718

Các trận gần đây của gg_114050657573916099588