gg_114092081811490151925
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1422
  • Cờ úp: Số trận: 4678, Thắng: 2164, Thua: 2498, Điểm: 1706

Các trận gần đây của gg_114092081811490151925