gg_114092081811490151925
  • Cờ tướng: Số trận: 13, Thắng: 6, Thua: 6, Điểm: 1469
  • Cờ úp: Số trận: 8906, Thắng: 4111, Thua: 4759, Điểm: 1810

Các trận gần đây của gg_114092081811490151925