gg_114646786456051287182
  • Cờ tướng: Số trận: 1147, Thắng: 617, Thua: 480, Điểm: 1566
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_114646786456051287182