gg_114646786456051287182
  • Cờ tướng: Số trận: 906, Thắng: 491, Thua: 372, Điểm: 1559
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_114646786456051287182