gg_114806295271228286975
  • Cờ tướng: Số trận: 174, Thắng: 91, Thua: 76, Điểm: 1498
  • Cờ úp: Số trận: 110, Thắng: 57, Thua: 53, Điểm: 1439

Các trận gần đây của gg_114806295271228286975