gg_114974812937699983754
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1413
  • Cờ úp: Số trận: 7110, Thắng: 3570, Thua: 3528, Điểm: 1535

Các trận gần đây của gg_114974812937699983754