gg_114974812937699983754
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1413
  • Cờ úp: Số trận: 7524, Thắng: 3784, Thua: 3728, Điểm: 1533

Các trận gần đây của gg_114974812937699983754