gg_116437168656905240172
  • Cờ tướng: Số trận: 2568, Thắng: 1104, Thua: 1357, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116437168656905240172