gg_116504861527807215731
  • Cờ tướng: Số trận: 506, Thắng: 224, Thua: 279, Điểm: 1352
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116504861527807215731