gg_116679137719036515246
  • Cờ tướng: Số trận: 18, Thắng: 9, Thua: 9, Điểm: 1417
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116679137719036515246