gg_116767334851956631614
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 1908, Thắng: 928, Thua: 980, Điểm: 1451

Các trận gần đây của gg_116767334851956631614