gg_116870815583374698305
  • Cờ tướng: Số trận: 5, Thắng: 0, Thua: 5, Điểm: 1342
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_116870815583374698305