gg_117212046633724179926
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 1, Thua: 3, Điểm: 1394
  • Cờ úp: Số trận: 622, Thắng: 313, Thua: 309, Điểm: 1211

Các trận gần đây của gg_117212046633724179926