gg_117212960819326396724
  • Cờ tướng: Số trận: 2104, Thắng: 1277, Thua: 757, Điểm: 1605
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_117212960819326396724