gg_117212960819326396724
  • Cờ tướng: Số trận: 2976, Thắng: 1831, Thua: 1061, Điểm: 1639
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_117212960819326396724