gg_117258938364353356636
  • Cờ tướng: Số trận: 47, Thắng: 21, Thua: 26, Điểm: 1468
  • Cờ úp: Số trận: 29, Thắng: 8, Thua: 21, Điểm: 1337

Các trận gần đây của gg_117258938364353356636