gg_117914854728236427577
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 1, Thua: 3, Điểm: 1369
  • Cờ úp: Số trận: 790, Thắng: 355, Thua: 435, Điểm: 1403

Các trận gần đây của gg_117914854728236427577