gg_117914854728236427577
  • Cờ úp: Số trận: 179, Thắng: 86, Thua: 93, Điểm: 1581
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_117914854728236427577