gg_118048977990221733760
  • Cờ tướng: Số trận: 2106, Thắng: 1264, Thua: 841, Điểm: 1495
  • Cờ úp: Số trận: 120, Thắng: 49, Thua: 71, Điểm: 1244

Các trận gần đây của gg_118048977990221733760