gg_118048977990221733760
  • Cờ tướng: Số trận: 6099, Thắng: 3666, Thua: 2432, Điểm: 1583
  • Cờ úp: Số trận: 167, Thắng: 66, Thua: 101, Điểm: 1294

Các trận gần đây của gg_118048977990221733760