gg_118319545720261113303
  • Cờ tướng: Số trận: 160, Thắng: 43, Thua: 117, Điểm: 1195
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_118319545720261113303