GIAHUY2021
  • Cờ úp: Số trận: 5771, Thắng: 2805, Thua: 2960, Điểm: 1799
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của GIAHUY2021