Giandi
  • Cờ tướng: Số trận: 36, Thắng: 24, Thua: 12, Điểm: 1577
  • Cờ úp: Số trận: 101, Thắng: 70, Thua: 31, Điểm: 1842

Các trận gần đây của Giandi

  • Cờ úp - 12/4/2024
    Giandi 1839 0
    vs
    Anonymous 0 0