giangho123
  • Cờ tướng: Số trận: 431, Thắng: 236, Thua: 181, Điểm: 1538
  • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1389

Các trận gần đây của giangho123

  • Cờ tướng - hôm qua
    giangho123 1581 0
    vs
    Anonymous 0 0