Googgoog
  • Cờ úp: Số trận: 7, Thắng: 6, Thua: 1, Điểm: 1474
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Googgoog

  • Cờ úp - 3 ngày trước
    Googgoog 1436 0
    vs
    Anonymous 0 0