H21090727
  • Cờ tướng: Số trận: 2184, Thắng: 1030, Thua: 1121, Điểm: 1361
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của H21090727