H33084009
 • Cờ tướng: Số trận: 234, Thắng: 131, Thua: 102, Điểm: 1449
 • Cờ úp: Số trận: 557, Thắng: 320, Thua: 236, Điểm: 1635

Các trận gần đây của H33084009

 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  H33084009 1609 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  H33084009 1609 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  H33084009 1609 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  H33084009 1609 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  H33084009 1633 0
 • Cờ úp - 2 tuần trước
  H33084009 1633 0
  vs
  Anonymous 0 0