H67877561
 • Cờ tướng: Số trận: 393, Thắng: 280, Thua: 106, Điểm: 1749
 • Cờ úp: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1413

Các trận gần đây của H67877561

 • Cờ tướng - 6 giờ trước
  H67877561 1749 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  H67877561 1741 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  H67877561 1741 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  H67877561 1779 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  H67877561 1779 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  H67877561 1779 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  H67877561 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  H67877561 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  H67877561 1821 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  H67877561 1805 0
  vs
  Anonymous 0 0