H84710049
  • Cờ tướng: Số trận: 4248, Thắng: 1240, Thua: 2995, Điểm: 1242
  • Cờ úp: Số trận: 15, Thắng: 2, Thua: 13, Điểm: 1310

Các trận gần đây của H84710049