haiphong1974
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 8295, Thắng: 4749, Thua: 3531, Điểm: 1740

Các trận gần đây của haiphong1974