haiphong1974
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1399
  • Cờ úp: Số trận: 5054, Thắng: 2825, Thua: 2219, Điểm: 1716

Các trận gần đây của haiphong1974