hak2024
 • Cờ tướng: Số trận: 171, Thắng: 135, Thua: 33, Điểm: 1730
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của hak2024

 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  hak2024 1748 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  hak2024 1796 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  hak2024 1796 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  hak2024 1796 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  hak2024 1796 0
  vs
  Anonymous 0 0