HALAM9
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1392
  • Cờ úp: Số trận: 1861, Thắng: 783, Thua: 1076, Điểm: 1367

Các trận gần đây của HALAM9