Hamvui2022
 • Cờ tướng: Số trận: 47, Thắng: 29, Thua: 17, Điểm: 1614
 • Cờ úp: Số trận: 2244, Thắng: 1490, Thua: 751, Điểm: 1902

Các trận gần đây của Hamvui2022

 • Cờ tướng - 17/2/2023
  Hamvui2022 1594 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 17/2/2023
  Hamvui2022 1590 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 16/2/2023
  Hamvui2022 1886 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/2/2023
  Hamvui2022 1578 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/2/2023
  Hamvui2022 1578 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 9/2/2023
  Hamvui2022 1583 0
  vs
  Anonymous 0 0