hnthienvn
  • Cờ tướng: Số trận: 505, Thắng: 236, Thua: 251, Điểm: 1477
  • Cờ úp: Số trận: 391, Thắng: 191, Thua: 198, Điểm: 1408

Các trận gần đây của hnthienvn