hnthienvn
  • Cờ tướng: Số trận: 1022, Thắng: 447, Thua: 533, Điểm: 1427
  • Cờ úp: Số trận: 2763, Thắng: 1375, Thua: 1382, Điểm: 1349

Các trận gần đây của hnthienvn