hoang231
  • Cờ tướng: Số trận: 42, Thắng: 26, Thua: 16, Điểm: 1462
  • Cờ úp: Số trận: 4490, Thắng: 2573, Thua: 1908, Điểm: 1597

Các trận gần đây của hoang231

  • Cờ úp - 2 ngày trước
    hoang231 1687 0
    vs
    Anonymous 0 0