hoangphuc.12a1
  • Cờ tướng: Số trận: 84, Thắng: 71, Thua: 12, Điểm: 1884
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của hoangphuc.12a1