hoank39ic
 • Cờ tướng: Số trận: 223, Thắng: 97, Thua: 126, Điểm: 1383
 • Cờ úp: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1386

Các trận gần đây của hoank39ic

 • Cờ tướng - 18/5/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  hoank39ic 1365 0
 • Cờ tướng - 18/5/2024
  hoank39ic 1365 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4/5/2024
  hoank39ic 1351 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/4/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  hoank39ic 1379 0
 • Cờ tướng - 26/4/2024
  hoank39ic 1379 0
  vs
  Anonymous 0 0