hoatien8286
  • Cờ tướng: Số trận: 73, Thắng: 34, Thua: 37, Điểm: 1412
  • Cờ úp: Số trận: 9687, Thắng: 5275, Thua: 4405, Điểm: 1703

Các trận gần đây của hoatien8286